Konstruktīvisms radās pēc Krievijas pilsoņu kara beigām 20. gadsimta 20. gadu sākumā, kad sociāli domājošu mākslinieku grupa ieviesa šo terminu. Konstruktīvisti uzskatīja, ka mākslai jābūt revolucionārai un bieži vien ar politisku mērķi. Konstruktīvismā kā dizaina elements pirmo reizi tiek izmantota fotogrāfija. Konstruktīvismu raksturo spēcīgi saukļi un dinamiska kompozīcija, tajā galvenais ir konstrukcija un forma.